PLAN DNIA

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

XXII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGIELSKIEJ
"THE MARCH HARE"
9 marca 2019

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00 w sobotę, 9 marca 2019 r., w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 i Społecznego Gimnazjum nr 5 w Warszawie przy ul. Astronautów 11.

Kartę zgłoszenia uczestnika, dowód wpłaty oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka należy dostarczyć do 4 marca 2019 r. na adres astronauci@poczta.onet.pl

WIERSZE:
KATEGORIE:
POEMS FOR CHILDREN - CREEPY CRAWLIES 1, 2, 3
POEMS FOR YOUNG LEARNERS – SOARING EGALES 1, 2, 3, 4
ENGLISH POETRY– WISE OWLES 1, 2, 3, 4
 

Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 i Społeczne Gimnazjum nr 5. Odbywa się on co roku w marcu.
W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów , nie więcej niż trzech przedstawicieli jednej szkoły. W celu wyłonienia tej grupy proponujemy zorganizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego, w którym uczniowie mogliby przedstawić jeden wybrany utwór. Trzy najlepsze osoby reprezentują swoją szkołę w konkursie międzyszkolnym.
Recytacje ocenia niezależna komisja konkursowa.
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej "The March Hare" cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W poprzedniej edycji przystąpiło do niego ponad 100 uczniów z około 40 szkół - w większości były to szkoły publiczne.