WIADOMOŚCI OGÓLNE SSP30
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 istnieje od 1991 roku, Społeczne Gimnazjum nr 5 - od 1999 roku. Obie szkoły ściśle ze sobą współpracują. Mamy dobrze przygotowaną merytorycznie i metodycznie, stabilną kadrę pedagogiczną, która lubi się i tworzy dobrze współpracujący zespół. Staramy się wszyscy - zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, by każdy z członków społeczności szkolnej czuł się bezpiecznie, by ważne dla niego były zawsze takie pojęcia jak szacunek dla siebie i innych, wolność myślenia, tolerancja. Nasi uczniowie wiedzą, że mają wpływ na to, co się dzieje w szkole. Bazując na programie wychowawczym, wspieramy dzieci i młodzież w ich rozwoju, umacniamy w nich poczucie własnej wartości, zachęcamy do właściwej samooceny, staramy się kształtować umiejętności społeczne.

Mamy zwiększony wymiar godzin przedmiotów ogólnokształcących i realizujemy rozszerzony zakres materiału z tych przedmiotów. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania umiejętności myślenia, rozwiązywania problemów, a nie posługiwania się wyłącznie wiedzą encyklopedyczną.

Wprowadziliśmy korelację treści w zakresie przedmiotów ścisłych oraz równoczesne realizowanie zbieżnych zagadnień humanistycznych i artystycznych. Od klasy I szkoły podstawowej nasi uczniowie realizują rozszerzony program nauki języka angielskiego (w tym cotygodniowe zajęcia z native speaker'ami), gimnazjaliści, obok angielskiego, uczą się również języka niemieckiego. Prowadzimy, zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich przedmiotów, przedmiotowe kółka zainteresowań (matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia), dodatkowe zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne) oraz zajęcia reedukacyjne.

Nasi uczniowie objęci są stałą opieką psychologiczną, w ramach której prowadzimy również warsztaty profilaktyczne i zajęcia socjoterapeutyczne.

Możemy pochwalić się także nietypowymi formami samorządów uczniowskich, opartych na niezawisłości, samodzielności i odpowiedzialności uczniów - Parlament Szkolny w SSP nr 30 i Zgromadzenie Ludowe SG nr 5.

Mamy duże doświadczenie w organizacji międzyszkolnych imprez kulturalnych i oświatowych: od 1993 do 2004 roku organizowaliśmy Stołeczny Przegląd Teatralny "BEZ MASKI", od 1997 przyjeżdżają do nas uczniowie wielu warszawskich szkół na międzyszkolny konkurs recytatorski poezji angielskiej "THE MARCH HARE"; od 1999 do 2003 roku wraz z władzami gminy przygotowywaliśmy spotkania samorządów szkolnych szkół Gminy Włochy. Od 1999 roku do 2003 współorganizowaliśmy międzyszkolne zawody sportowe. Od kilku lat współpracujemy z organizacją wolontariuszy GAP, która na każdy semestr szkolny przysyła nam chętnych do nauczania języka angielskiego.

Nawiązaliśmy również stałą współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, z Domem Kultury "Dorożkarnia" oraz z edukacyjnym programem radiowym w paśmie Polskiego Radia BIS.