REGULAMIN NUMERKA SZCZĘŚCIA NA ROK SZK. 2014/2015

 

1.Numerek szczęścia jest losowany codziennie przed lekcjami na dany dzień dla Społecznego Gimnazjum nr 5 i Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 spośród 21 numerów odpowiadających numerom z dziennika w gimnazjum, a w podstawówce 17 numerów.
2.Numerek szczęścia jest losowany od 17.11.2014 r. do 18.06.2015 r.
3.Ogłoszenie o numerkach szczęścia wylosowanych na dany dzień będzie wywieszone w przedsionku szatni oraz w pokoju nauczycielskim.
4.Losowanie przeprowadza komisja w asyście wybranego nauczyciela. Losowanie odbywa się codziennie o godzinie 8.15 na sali gimnastycznej.
5.Skład komisji:
- Staś Kujawski
- Julka Grajewska
- Weronika Wydra
- Piotr Kucharczyk
6.Osoba z numerkiem szczęścia ma prawo:
- mieć nieodrobione lekcje na dany dzień
- nie pisać kartkówki (niezapowiedzianej oraz karnej) danego dnia
- być nieprzygotowanym do lekcji danego dnia
7.Swoje prawo do numerka szczęścia należy zgłosić nauczycielowi na początku każdej lekcji.
8.Nauczyciel ma obowiązek uznać prawo ucznia do numerku szczęścia.