HISTORIA SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 5

Społeczne Gimnazjum nr 5 istnieje od 1999 roku. Powstało przy Społecznej Szkole Podstawowej w wyniku reformy oświaty, która zmieniła strukturę polskiego szkolnictwa (szkołę podstawową podzielono na podstawówkę i gimnazjum). W takiej sytuacji było dla nas sprawą oczywistą tworzenie gimnazjum. Obie szkoły ściśle ze sobą współpracują.
Na samym początku istnienia SG nr 5 uczniowie zdecydowali o utworzeniu Zgromadzenia Ludowego - nietypowego samorządu uczniowskiego opartego na zasadach demokracji ateńskiej. W listopadzie 1999 r. członkowie Zgromadzenia Ludowego zawarli porozumienie o współpracy z Parlamentem Szkolnym SSP nr 30. Również z ich inicjatywy powstała Unia Samorządów Szkolnych Gminy Warszawa Włochy.
W roku szkolnym 2001/2002 nasze gimnazjum opuścili pierwsi absolwenci. Wszyscy kontynuują naukę w wybranych przez siebie liceach ogólnokształcących.