DEBATOWANIE DLA ZAAWANSOWANYCH

XI DEBATA MIĘDZYSZKOLNA

16 grudnia (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów 17 odbędzie się międzyszkolna debata w stylu oksfordzkim, której teza brzmi:
MAMY WPŁYW NA ŻYCIE LUDZI W KRAJACH GLOBALNEGO POŁUDNIA//
NIE MAMY WPŁYWU NA ŻYCIE LUDZI W KRAJACH GLOBALNEGO POŁUDNIA.

Początek debaty o godzinie 11.45.

Debata odbywa się w ramach międzynarodowego projektu  "MDG'15", współfinansowanego przez Komisję Europejską. Projekt "MDG'15" ma na celu pomóc wprowadzać zagadnienia edukacji globalnej do zajęć szkolnych i tym samym realizować wymagania nowej podstawy programowej, a także wspierać rozwój kompetencji społecznych i kulturowych uczniów.

W debacie wezmą udział:

ZA ( „ Mamy wpływ na życie ludzi w krajach globalnego południa”)
uczniowie kl. 6 ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 227

PRZECIW ( „Nie mamy wpływu na życie ludzi w krajach globalnego południa”)
uczniowie NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM SAPERE AUDE z Rajszewa

PUBLICZNOŚĆ
uczniowie kl. 1 i 2 ze SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM nr 5 STO przy ul. Astronautów 11

EKSPERT
dr Ewa Dąbrowa

Patronem merytorycznym debaty jest Fundacja Partners Polska, organizacja pozarządowa, której misją jest budowanie zrozumienia między ludźmi, społeczeństwami i kulturami.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Partners Polska.

13 maja w szkole przy ulicy Astronautów 11, odbył się Wielki Zjazd Uczestników Debat Szkolnych. Przybyły szkoły, które odbyły u siebie debatę nt. „Gimnazjaliści nie mają poczucia moralności”. Gościliśmy również pięcioro ekspertów z różnych dziedzin : genetyki, psychologii, pedagogiki, filozofii i prawa. Na początku przemówiła prof. Magda Fikus, która opowiedziała m. in. o „Kawiarniach naukowych” –kameralnych spotkaniach w kawiarniach, na których rozmawia się z naukowcami o różnych ciekawych sprawach (ostatnia kawiarnia była o gazie łupkowym).
Zjazd, przynajmniej według mnie, był bardzo udany i myślę że warto go powtórzyć.
Grzegorz Płaza

Uczniowie i nauczyciele, uczestnicy projektu "Debatowanie dla zaawansowanych" wybrali tezę debaty spośród następujących (zgłoszonych przez nich samych) propozycji:

Chęć bycia popularnym skłania młodzież do działań przekraczających zasady zdrowego rozsądku.
Gimnazjaliści nie mają poczucia moralności.
Gry komputerowe powodują wzrost przemocy i zachowań agresywnych wśród młodzieży.
Homoseksualiści powinni mieć prawo do adopcji dzieci.
Kary cielesne podniosą jakość edukacji.
Odnawialne źródła energii są sposobem na kryzys energetyczny.
Polacy są tolerancyjni.
Szkoły jednopłciowe mają negatywny wpływ na rozwój społeczny uczniów.
Tłumienie indywidualności w szkołach ma negatywny wpływ na społeczeństwo.
Trzeba zalegalizować małżeństwa homoseksualne.
Uczniowie zachowują się dobrze tylko wtedy, kiedy są pilnowani.
Zjednoczona Europa jest największą szansą dla młodych Polaków.

Wybrana w wyniku głosowania teza brzmi: Gimnazjaliści nie mają poczucia moralności.//Nieprawda, że gimnazjaliści nie mają poczucia moralności.//

 
XIV DEBATA SZKOLNA

TEZA:

za:

BRAKI W WIEDZY OGÓLNEJ SĄ POWODEM DO WSTYDU.

przeciw:

BRAKI W WIEDZY OGÓLNEJ NIE SĄ POWODEM DO WSTYDU.


Debata rozpocznie się 25 listopada 2013 r. o godz. 13.15 w pracowni plastycznej.

Strony debatujące:
ZA: kl. 2g ze Społecznego Gimnazjum nr 5 STO
PRZECIW: kl. 3g ze Społecznego Gimnazjum nr 5 STO

Publiczność: kl. 1g ze Społecznego Gimnazjum nr 5 STO
kl. 6 ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO

XIII DEBATA SZKOLNA

ZDJĘCIA

TEZA:

za:

ZŁO ZWYCIĘŻA, GDY DOBRZY LUDZIE NIC NIE ROBIĄ.

przeciw:

NIEPRAWDA, ŻE ZŁO ZWYCIĘŻA, GDY DOBRZY LUDZIE NIC NIE ROBIĄ.

Debata rozpocznie się 18 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w pracowni biologicznej.

Strony debatujące:

ZA: kl. 6Z ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO

PRZECIW: kl. 6M ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO Publiczność:

kl. 5 ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO

Ekspert: dr Jan Rutkowski

XII DEBATA SZKOLNA

25 marca w naszej szkole odbyła się XII Debata Szkolna.

Teza:

Gimnazjaliści nie mają poczucia moralności.// Nieprawda, że gimnazjaliści nie mają poczucia moralności.
Zespół „za” stanowili uczniowie klasy 2 , a przeciw - 1 gimnazjum.

Przypominam, że obie klasy losowały strony i nie miały wpływu na to, czy będą przeciw czy za. Obie strony mówiły z sensem. Głównym argumentem strony „za” było to, że gimnazjaliści nie mają poczucia moralności, ponieważ są za młodzi i nie mają go tak wykształconego, jak dorośli. Kl.1 gimnazjum powoływała się głównie na badania Lawrenca Kolhberga, z których wynika, że jest 6 etapów rozwoju moralności i że gimnazjaliści znajdują się na 3 albo 4 etapie, choć niektórzy mogą być wyżej. Zespół z 1 gimnazjum mówił także, że normy obyczajowe często mylą się z normami moralnymi.
Na koniec ekspert, dr Jan Rutkowski, podsumował to, co usłyszał, żeby rozwiać wątpliwości bądź (jak powiedział na początku) zasiać nowe. Po zakończeniu debaty chętni zostali, żeby pozadawać pytania i porozmawiać z ekspertem.

Wywiad z dr. Janem Rutkowskim można przeczytać w najnowszym numerze Gazetki Astronautów.

Jacek Płuciennik

XI DEBATA SZKOLNA

TEZA:

za:
KARY CIELESNE SĄ NAJLEPSZYM SPOSOBEM UTRZYMANIA DYSCYPLINY W SZKOLE

przeciw:
NIEPRAWDA, ŻE KARY CIELESNE SĄ NAJLEPSZYM SPOSOBEM UTRZYMANIA DYSCYPLINY W SZKOLE

Debata odbyła się 13 listopada 2012 r.

Strony debatujące:

ZA: kl. 3g

PRZECIW: kl. 2g

Publiczność:
kl. 1g

Ekspert:
dr Jerzy Marek, wykładowca  Uniwersytetu Warszawskiego

W poniedziałek, 8 października 2012, w Społecznym Gimnazjum nr 5 STO odbyła się konferencja ,,Debatowanie dla zaawansowanych".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 9 gimnazjów publicznych i niepublicznych.

Obecni omówili swoje dotychczasowe doświadczenia w debatowaniu i na tej podstawie dokonali poprawek w schemacie przeprowadzenia debaty oraz określili rolę eksperta i sformułowali kodeks uczestnika debaty.

Uczestnicy konferencji ustalili system wspólnego debatowania w tym roku szkolnym.

SCHEMAT DEBATY, ROLE UCZESTNIKÓW, KODEKS UCZESTNIKA DEBATY

Do końca marca szkoły uczestniczące w projekcie zorganizują debaty. 13 maja 2013r. odbędzie się Wielki Zjazd Uczestników Debat Szkolnych, na którym debatujące zespoły przedstawią wyniki swoich dyskusji.

https://www.facebook.com/groups/394003824003687/

5 czerwca 2012 r. w Społecznym Gimnazjum nr 5 STO przy ul. Astronautów 11
odbyła się X DEBATA MIĘDZYSZKOLNA.

Teza debaty:
NALEŻY ZALEGALIZOWAĆ NARKOTYKI MIĘKKIE.//
NIE NALEŻY LEGALIZOWAĆ NARKOTYKÓW MIĘKKICH.

Strony debatujące:
ZA Społeczne Gimnazjum nr 5 STO
PRZECIW Społeczne Gimnazjum nr 55 STO

Publiczność – uczniowie SG nr 5 STO

17 maja o g. 13.00 w Społecznym Gimnazjum nr 55 przy ul. Karmelickiej 26, w ramach projektu ORANŻERIE NAUKOWE, odbyła się międzyszkolna debata oksfordzka, w której wzieli udział uczniowie naszego gimnazjum.

Teza debaty:
Należy zakazać umieszczania reklam w przestrzeni publicznej//Nieprawda, że należy zakazać umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Strony debatujące:
ZA Społeczne Gimnazjum nr 55 STO
PRZECIW Społeczne Gimnazjum nr 5 STO

Publiczność – uczniowie SG nr 55, uczniowie SG nr 16, uczniowie SLO nr 7

X DEBATA SZKOLNA

TEZA:

za:
OGRANICZENIA W INTERNECIE SĄ OGRANICZENIEM WOLNOŚCI.

przeciw:
NIEPRAWDA, ŻE OGRANICZENIA W INTERNECIE SĄ OGRANICZENIEM WOLNOŚCI.


Debata rozpocznie się 19 kwietnia 2012 r. o godz. 10.15

Strony debatujące:

ZA: kl. 6d ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO

PRZECIW: kl. 6m ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO Publiczność:

kl. 5m i kl. 5z ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO

IX DEBATA SZKOLNA

IX Debata Szkolna była przeprowadzona wg nowych zasad. Podczas jej omawiania uczniowie stwierdzili, że jednak dyskutowanie wg zasad debaty oksfordzkiej umożliwia lepsze poznanie omawianego problemu. Wszyscy natomiast zgodnie uznali, że bardzo potrzebny jest ekspert, który rozwiewa wątpliwości dotyczące faktów i rozstrzyga spory merytoryczne. Zdecydowaliśmy się zatem powrócić do prowadzenia debat w stylu oksfordzkim, ale z udziałem eksperta.
Oto zmodyfikowane zasady szkolnych debat.

Ekspertem w IX Debacie Szkolnej była pani prof. dr hab. Magdalena Fikus, biolog, specjalistka w dziedzinie biochemii i genetyki.

TEZA:

za:
Żywność modyfikowana genetycznie jest szkodliwa dla człowieka.

przeciw:
Nieprawda, że żywność modyfikowana genetycznie jest szkodliwa
dla człowieka.

Debatarozpoczęła się 14 lutego 2012 r. o godz. 10.15

Strony debatujące:

ZA: kl. 2g ze Społecznego Gimnazjum nr 5

PRZECIW: kl. 1g ze Społecznego Gimnazjum nr 5


Publiczność:

kl. 6d i kl. 6m ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30.