WIEDZA O KULTURZE
Program zajęć w II semestrze 2017/2018
AKTUALNA PUNKTACJA
SYSTEM OCENIANIA

 

2018/2019

 

MATERIAŁY POMOCNICZE I OGŁOSZENIA:

W roku szkolnym 2004/2005 w Społecznym Gimnazjum nr 5 rozpoczęto realizację cyklu zajęć "Gimnazjalista świadomie uczestniczy w kulturze". Ich celem jest przygotowanie naszych uczniów do świadomego, krytycznego i - na miarę możliwości - twórczego uczestnictwa w kulturze i odbioru różnorakich tekstów kultury. W zamierzeniu autorów zajęcia te łączą wiadomości i treści poruszane zwykle osobno na poszczególnych lekcjach; mają integrować literaturę, historię, historię sztuki, muzykę, film, teatr, elementy kulturoznawstwa i antropologii. Ważnym ogniwem są również regularne wizyty w teatrze, w muzeach, a także projekcje filmowe połączone z dyskusją. Bieżącą pracę wspomaga niniejsza strona internetowa, na której publikowane są treści poruszane na kolejnych spotkaniach.
Problematyka cyklu nie ogranicza się do zjawisk kultury wysokiej, dlatego obok zajęć poświęconych Biblii, teatrowi antycznemu i szekspirowskiemu, kulturze rycerskiej czy tez kierunkom i prądom w sztukach plastycznych znalazły się i takie tematy jak komiks. A wśród analizowanych dzieł filmowych - obok klasycznych obrazów A. Hitchcocka, K. Branagha i K. Kieślowskiego - znalazły się i "Gwiezdne wojny" jako przykład inspiracji, której kultura popularna i masowa poszukuje w kulturze wysokiej.

W realizacji programu uczestniczą:


Magda Bravo
Zbigniew Gawron
Piotr Sosnowski

Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki w godz. 14.20-16.00 i są obowiązkowe dla uczniów klas VII, VIII i gimnazjum.

Piotr Sosnowski