WAŻNE STRONY
KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
SERWIS BIURA EDUKACJI m.st. WARSZAWY
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
portal : GIMNAZJUM.PL