EWALUACJA W SSP30

2010/2011
Uczniowie s± aktywni.

2011/2012
Obszar III, pkt. 3.4. – rodzice s± partnerami szkoły.

2012/2013
Obszar IV, pkt. 4.3. – szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

2013/2014
Wymaganie 5. – respektowane s± normy społeczne

2014/2015
Wymaganie 11. – Szkoła organizuj±c procesy uwzględnia wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych oraz innych Badań zewnętrznych i wewnętrznych.